Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2016

L' Imparfait
L' Imparfait        Ο Παρατατικός 

Ο Παρατατικός εκφράζει την διάρκεια, την επανάληψη, 
τη συνήθεια στο παρελθόν.
Εκφράζει επίσης μια περίσταση και μια περιγραφή στο παρελθόν. 

La formation de l' Imparfait        Ο σχηματισμός του Παρατατικού 

Προσθέτουμε τις καταλήξεις του Παρατατικού στο θέμα
του πρώτου προσώπου πληθυντικού της Οριστικής του Ενεστώτα. 

Exemple:      nous parl-ons      ---------     Je parl- ais  

Οι καταλήξεις είναι ίδιες για όλα τα ρήματα και είναι οι εξής:
Les terminaisons1er groupe2e groupe3e groupe
je / j'-aisaimaisfinissaismettais
tu-aisaimaisfinissaismettais
il / elle / on-aitaimaitfinissaitmettait
nous-ionsaimionsfinissionsmettions
vous-iezaimiezfinissiezmettiez
ils / elles-aientaimaientfinissaientmettaientΠροσοχή :    το ρήμα  être   έχει  θέμα   ét -      


J’  étais 
Tu  étais
Il  était
Elle était
On  était
Nous  étions
Vous  étiez
Ils  étaient
Elles  étaient


 * * * * *  


* * * * * Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2015

La rentrée des classes, page 29, questions de compréhension

Trocadéro, la Tour Eiffel

***********


Questions sur le texte page 28

Où sont les quatre amis ?  _____  Ils sont devant leur classe et attendent le professeur.
Est-ce que Sabine est en retard ? _____  Non, elle est pile à l’heure.
Pourquoi Lucas avait l’air triste ? _____  Parce qu’il est tombé amoureux.
Où est allé Lucas pendant ses vacances ? ___ Il est allé en colonie de vacances à Cassis.
Qu’est-ce que Sabine a fait cet été ? _____  Elle a marché dans les Alpes avec les scouts.

Est-ce que c’est facile, les bivouacs en montagne ? ___ Non, ce n’est pas marrant ! 
Où est allé Nikos pendant ses vacances ? ____ Il est allé en Crète chez ses grands-parents. 
Pourquoi Nikos va chaque année en Crète ? ___  Il adore la Crète, on fait la fête sans arrêt !
Linda, où elle a passé ses vacances ? ___ Elle a visité Barcelone avec ses parents. 
Comment est le professeur? ______ Il n'a pas l'air commode!


Le Palais du Louvre et la Pyramide


Le Jardin du Luxembourg

*********

Vocabulaire page 29 

en pleine nature = μέσα στη φύση
comme = όπως, σαν
d’ habitude = συνήθως
la fois = η φορά
souvent = συχνά
en même temps que… = συγχρόνως
sévère = αυστηρός 
adulte = ενήλικος - η
dormir = κοιμάμαι
une étoile = ένα αστέρι
beau  belle =  όμορφος - η
dormir à la belle étoile = κοιμάμαι έξω, μέσα στη φύση 
laisser = αφήνω
quelqu’un = κάποιος
seul – e = μόνος - η
ponctuel – ponctuelle =  ακριβής στην ώρα 
une allure = το παράστημα, το στυλ
Monmartre, la Place du Tertre


L' Université  de la Sorbonne 

*************

Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2015

La rentrée des classes

La rentrée des classes

Texte page 28 du livre de l’ élève

Vocabulaire

être en retard  =  είμαι αργοπορημένος
vraiment =  πράγματι, αληθινά
aucun =  κανείς
aucune =  καμιά
(un) l' effort =  η προσπάθεια
pile =  ακριβώς
la rentrée des classes =  η επιστροφή στα θρανία
tôt = νωρίς
arriver =  φτάνω
avoir l' air =  φαίνομαι
triste =  λυπημένος -η
tomber amoureux =  ερωτεύομαι
amoureux = ερωτευμένος
amoureuse = ερωτευμένη
rencontrer =  συναντώ
la colonie de vacances =  η κατασκήνωση
la chance =  η τύχη, η ευκαιρία
arrêter de =  σταματώ να
marcher =  περπατώ
il faut =  πρέπει
il a fallu =  έπρεπε, χρειάστηκε
construire =  χτίζω, κατασκευάζω
 il a même fallu =  χρειάστηκε μάλιστα
marrant =  αστείος, διασκεδαστικός, εύκολος, 
le bivouac =  η κατασκήνωση ορειβατών
la montagne = το βουνό
c'est clair =  είναι προφανές, είναι κατανοητό
chez =  στο σπίτι κάποιου
évidemment =  προφανώς
comme =  όπως,  σαν
chaque =  κάθε
décidément =  μα την αλήθεια, τελικά (με μια έννοια διαπίστωσης, συμπεράσματος)
ne .... que =  δεν ... παρά  (δηλώνει περιορισμό)
faire la fête =  γλεντάω 
sans arrêt =  ασταμάτητα
le retour =  η επιστροφή
la source =  η πηγή
le retour aux sources =  η επιστροφή στις ρίζες
regretter de... =  λυπάμαι που...
majeur - e =   ενήλικος - η
lâcher =  αφήνω
la semelle =  η σόλα 
ne pas lâcher quelqu' un d' une semelle =  δεν αφήνω κάποιον μόνο του, τον ακολουθώ συνεχώς

commode =  καλόβολος Le Passé Composé
Ο Αόριστος  ( le Passé   Composé )  εκφράζει μια πράξη στο παρελθόν, τελειωμένη τη στιγμή που μιλάμε. 

Hier, nous avons mangé au restaurant. ( Χθες, γευματίσαμε στο εστιατόριο.)


Formation du passé composé:

Le passé composé se compose de  l' auxiliaire (être ou avoir) + participe passé 

Exemple: tu as dansé

Ο αόριστος σχηματίζεται με το βοηθητικό ρήμα être ή avoir και τη μετοχή αορίστου.  


Rappel:

Être:  Je suis / tu es / il, elle est / nous sommes / vous êtes / ils, elles sont
Avoir:  J' ai / tu as / il, elle  a / nous avons / vous avez / ils, elles ontLe participe passé

Pour les verbes du 1er groupe,  il suffit de transformer le  er  en  é
Exemple:  parlé, soufflé


Pour les verbes du 2e groupe, on transforme le ir  en  i
Exemple:  fini, choisi

Pour les verbes du 3e groupe les terminaisons diffèrent:
mettre – mis   faire – fait   sortir – sorti   voir – vu   recevoir – reçu

Participes passés des auxiliaires être  et  avoir  :  être:  été  -  avoir:  eu


Conjugaison 

Parler                                       Finir                                Voir 

j’ ai parlé                                 j' ai fini                            j' ai vu
tu as parlé                               tu as fini                         tu as vu
il a parlé                                  il a fini                            il a vu
elle a parlé                              elle a fini                        elle a vu
on a parlé                               on a fini                          on a vu
nous avons parlé                    nous avons fini               nous avons vu  
vous avez parlé                      vous avez fini                  vous avez vu
ils ont parlé                             ils ont fini                        ils ont vu
elles ont parlé                         elles ont fini                    elles ont vu