Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2015

La rentrée des classes

La rentrée des classes

Texte page 28 du livre de l’ élève

Vocabulaire

être en retard  =  είμαι αργοπορημένος
vraiment =  πράγματι, αληθινά
aucun =  κανείς
aucune =  καμιά
(un) l' effort =  η προσπάθεια
pile =  ακριβώς
la rentrée des classes =  η επιστροφή στα θρανία
tôt = νωρίς
arriver =  φτάνω
avoir l' air =  φαίνομαι
triste =  λυπημένος -η
tomber amoureux =  ερωτεύομαι
amoureux = ερωτευμένος
amoureuse = ερωτευμένη
rencontrer =  συναντώ
la colonie de vacances =  η κατασκήνωση
la chance =  η τύχη, η ευκαιρία
arrêter de =  σταματώ να
marcher =  περπατώ
il faut =  πρέπει
il a fallu =  έπρεπε, χρειάστηκε
construire =  χτίζω, κατασκευάζω
 il a même fallu =  χρειάστηκε μάλιστα
marrant =  αστείος, διασκεδαστικός, εύκολος, 
le bivouac =  η κατασκήνωση ορειβατών
la montagne = το βουνό
c'est clair =  είναι προφανές, είναι κατανοητό
chez =  στο σπίτι κάποιου
évidemment =  προφανώς
comme =  όπως,  σαν
chaque =  κάθε
décidément =  μα την αλήθεια, τελικά (με μια έννοια διαπίστωσης, συμπεράσματος)
ne .... que =  δεν ... παρά  (δηλώνει περιορισμό)
faire la fête =  γλεντάω 
sans arrêt =  ασταμάτητα
le retour =  η επιστροφή
la source =  η πηγή
le retour aux sources =  η επιστροφή στις ρίζες
regretter de... =  λυπάμαι που...
majeur - e =   ενήλικος - η
lâcher =  αφήνω
la semelle =  η σόλα 
ne pas lâcher quelqu' un d' une semelle =  δεν αφήνω κάποιον μόνο του, τον ακολουθώ συνεχώς

commode =  καλόβολος Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου