Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2015

La rentrée des classes, page 29, questions de compréhension

Trocadéro, la Tour Eiffel

***********


Questions sur le texte page 28

Où sont les quatre amis ?  _____  Ils sont devant leur classe et attendent le professeur.
Est-ce que Sabine est en retard ? _____  Non, elle est pile à l’heure.
Pourquoi Lucas avait l’air triste ? _____  Parce qu’il est tombé amoureux.
Où est allé Lucas pendant ses vacances ? ___ Il est allé en colonie de vacances à Cassis.
Qu’est-ce que Sabine a fait cet été ? _____  Elle a marché dans les Alpes avec les scouts.

Est-ce que c’est facile, les bivouacs en montagne ? ___ Non, ce n’est pas marrant ! 
Où est allé Nikos pendant ses vacances ? ____ Il est allé en Crète chez ses grands-parents. 
Pourquoi Nikos va chaque année en Crète ? ___  Il adore la Crète, on fait la fête sans arrêt !
Linda, où elle a passé ses vacances ? ___ Elle a visité Barcelone avec ses parents. 
Comment est le professeur? ______ Il n'a pas l'air commode!


Le Palais du Louvre et la Pyramide


Le Jardin du Luxembourg

*********

Vocabulaire page 29 

en pleine nature = μέσα στη φύση
comme = όπως, σαν
d’ habitude = συνήθως
la fois = η φορά
souvent = συχνά
en même temps que… = συγχρόνως
sévère = αυστηρός 
adulte = ενήλικος - η
dormir = κοιμάμαι
une étoile = ένα αστέρι
beau  belle =  όμορφος - η
dormir à la belle étoile = κοιμάμαι έξω, μέσα στη φύση 
laisser = αφήνω
quelqu’un = κάποιος
seul – e = μόνος - η
ponctuel – ponctuelle =  ακριβής στην ώρα 
une allure = το παράστημα, το στυλ
Monmartre, la Place du Tertre


L' Université  de la Sorbonne 

*************

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου